تمامی مراحل این وبلاگ اعم از قالب، گردآوری عکس ها و تنظیم توسط رضا فرجی انجام گرفته است
مجموعه از عکس های پیشی های ناز. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

       پیشی ها 1-4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 19:14  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس های اتومبیل های رویایی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

اتومبیل های رویایی 1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:59  توسط رضافرجی  | 

 مجموعه از عکس های تنی چند از خوانندگان پاپ ابران. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

Türkiye 01


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:44  توسط رضافرجی  | 

 مجموعه بسیار زیبایی از شکلهای تخیلی-فضایی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

قصر شماره 1

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:39  توسط رضافرجی  | 

  مجموعه از عکس های رژه در ایران و روسیه. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

روسیه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:36  توسط رضافرجی  | 

  مجموعه زیبایی از عکس های قلب - از سری عاشقانه ها. بر روی عکس ها کلیک کنید تا آنها را در اندازه بزرگتر ببینید.

                            قلب عاشقانه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:33  توسط رضافرجی  | 

مجموعه از عکس های زیبای طبیعت. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

 شماره 1 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:29  توسط رضافرجی  | 

مجموعه از عکس های تنی چند از خوانندگان پاپ ابران. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

Arshia


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:27  توسط رضافرجی  | 

مجموعه از عکس های جالب تحت عنوان مردان سکسی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

مردان سکسی! 1-4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:25  توسط رضافرجی  | 

  مجموعه از عکس های مقداد مصطفایی (سری دوم). لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

 مقداد مصطفایی 2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:20  توسط رضافرجی  | 

  مجموعه از عکس های مقداد مصطفایی (خواننده مقیم ایران). لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

مقداد مصطفایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:18  توسط رضافرجی  | 

مجموعه ای از عکسهای خانمهای مانکن البته از فرط لاغی شکل خاصی دارند... لازم به توضیح است استثناعن عکسهای این پست به همین اندازه بوده وبا کلیک روی آنها با اندازه بزرگتر باز نخواهند شد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:17  توسط رضافرجی  | 

مجموعه ای از عکسهای خانمهای مانکن البته از فرط لاغی شکل خاصی دارند... لازم به توضیح است استثناعن عکسهای این پست به همین اندازه بوده وبا کلیک روی آنها با اندازه بزرگتر باز نخواهند شد.

 مانکنهای استثنایی 1 2-4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:14  توسط رضافرجی  | 

      مجموعه از عکس های کوچولوهای دوقلو . لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

دوقلوها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:13  توسط رضافرجی  | 

      مجموعه از عکس های یکی از مانکنهای اروپایی با نام Brooke Shields . لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

Brooke Shields


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:10  توسط رضافرجی  | 

مجموعه از عکس های هنری - نوستالژیک!. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

هنری - نوستلژیک 4-4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:6  توسط رضافرجی  | 

     مجموعه از عکس های نوزادان. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

نوزادان 1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:4  توسط رضافرجی  | 

مجموعه از عکس های به مناسبت روز مادر. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

مادران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:2  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس های عاشقانه. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

عاشقانه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:40  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس های شهر باکو در جمهوری آذربایجان. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

آذربایجان باکو سری 1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:30  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس های پیشی های خپل. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

گربه ها سری 2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:25  توسط رضافرجی  | 

 مجموعه بسیار زیبایی از شکلهای تخیلی-فضایی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

تخیلی- فضایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:20  توسط رضافرجی  | 

Fun No:2-1            Fun No:2-2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:18  توسط رضافرجی  | 

مجموعه زیبایی از سری دوم اتومبیل های مزدا . در ادامه مطلب شاهد عکس های بیشتری خواهید بود این عکس ها نیز در اندازه بزرگ تهیه شده و مناسب جهت دسکتاپ کامپیوتر می باشد.

Mazda No:2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:16  توسط رضافرجی  | 

 مجموعه بسیار زیبایی از عکس کشتی های بادبانی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

کشتیهای جنگی - ناوها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:15  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس کشتی های بادبانی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.  

کشتی های بادبانی 2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:12  توسط رضافرجی  | 

مجموعه عکس های زیبای دیگری از کودکان خوشگل. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

کوچولوها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:10  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس میوه ها لوبیا سبز. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                              لوبیا سبز 1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:8  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس های گل ها. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                             عکس گل ها شماره 8


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:5  توسط رضافرجی  | 

   مجموعه بسیار زیبایی از عکس های گل ها. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                                  عکس گل ها شماره 7


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:3  توسط رضافرجی  | 

مجموعه زیبایی از عکس های پاریس هیلتون. زوی عکس کلیک کنید تا عکس با اندازه بزرگتر و زیباتر نمایان شود. در ادامه عکس ها می توانید عکس های بیشتری از او مشاهده کنید...

                                  Paris Hilton No:2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:1  توسط رضافرجی  | 

   مجموعه بسیار زیبایی از عکس های گل ها. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                               عکس گل ها شماره 6


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:59  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس میوه ها سری دوم گوجه فرنگی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                               گوجه فرنگی سری 2-5


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:55  توسط رضافرجی  | 

  مجموعه بسیار زیبایی از سری عکس های ابزار آلات. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                                 ابزار آلات سری 2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:54  توسط رضافرجی  | 

 مجموعه بسیار زیبایی از عکس میوه ها پیاز. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                              

                             پیاز 1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:52  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس میوه ها سری اول گوجه فرنگی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                              گوجه فرنگی سری 1-1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:50  توسط رضافرجی  | 

مجموعه عکس های مد لباس سری دوم بنا بر خاسته رویاء عزیز. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

        

                         مد لباس 3-1         مد لباس 3-2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:45  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از لاک پشت های دریایی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ عکس پنجره کوچکی نمایان میشود بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر فقط کافی است روی عکس کلیک کنید.

                               لاک پشت سری 1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:44  توسط رضافرجی  | 

مجموعه دیگری از سری عکسهای قلب. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                                   قلب 3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:42  توسط رضافرجی  | 

مجموعه عکس های زیبایی از کیک های عروسی. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                      کیک 2            کیک 4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:41  توسط رضافرجی  | 

                           عید شما مبارک
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:40  توسط رضافرجی  | 

مجموعه عکس های مد لباس سری دوم بنا بر خاسته رویاء عزیز. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                         مد زنان 3               مد زنان 6


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:39  توسط رضافرجی  | 

مجموعه عکس های مد لباس بنا بر خاسته رویاء عزیز. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                      مد 6 زنان                   مد 5 زنان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:38  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس گلها سری دیگر. روی عکسها در ادامه مطلب کلیک کنید تا عکسها را در اندازه بزرگتر ببینید.

                               عکس گل ها شماره 5

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:37  توسط رضافرجی  | 

مجموعه عکس های خواننده مشهور اسپانیایی تبار Enrique Iglesias که یکی از ده خواننده برگزیده جهان محسوب می شود. لازم به توضیح است پس از اینکه وبلاگ کاملاً دانلود شد با موس روی عکس رفته کمی مکث کرده سپس بر روی سمت چپ پنجره کوچکی که روی عکس نمایان میشود بروید و بر روی save  کلیک کنید تا عکس در کامپیوتر شما ذخیره شود برای دانلود عکس در اندازه بزرگتر کافی است روی عکس کلیک کنید.

                                Enrique Iglesias


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:35  توسط رضافرجی  | 

مجموعه زیبایی از سری عکس های ایزار آلات. روی عکس ها کلیک کنید تا آنها را در اندازه بزرگتر ببینید.

                               4 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:34  توسط رضافرجی  | 

سری دوم آب نباتها. روی عکسها کلیک کنید تا آنها را در اندازه بزرگتر ببینید.

                              4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:33  توسط رضافرجی  | 

مجموعه زیبایی از عکسهای مربوط به ورزش بانوان. برای دیدن عکسها در اندازه بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

                               چهار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:33  توسط رضافرجی  | 

مجموعه بسیار زیبایی از عکس های آب نباتها. شما با کلیک کردن روی عکس ها این امکان را دارید تا آنها را در اندازه بزرگتر مشاهده نمایید.

                             شماره 4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:31  توسط رضافرجی  | 

سری دیگری از عکس گل ها. روی عکس ها کلیک کنید تا آنها را در اندازه بزرگتر ببینید.

                           3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:30  توسط رضافرجی  | 

مجموعه ای از اتومبیل های کمپانی امریکایی جی ام سی. روی عکس ها کلیک کنید تا آنها را در اندازه بزرگتر ببینید. G M C

                            جی ام سی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:28  توسط رضافرجی  | 

          اربعین حسینی بر شیعیان جهان تسلیت باد ..........

                             یا حسین مظلوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:25  توسط رضافرجی  | 

اربعین حسینی تسلیت باد

                                 3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:20  توسط رضافرجی  | 

« مجموعه زیبای از عکس گل ها خصوصاً برای صفحه دسکتاپ کامپیوتر شما. با کلیک بر روی هر عکس می توانید آنرا با اندازه بزرگتر و کیفیت بالاتر مشاهده کنید. »  (ادامه عکس ها را ببینید)

                             2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:18  توسط رضافرجی  | 

مجموعه زیبای سری دوم از عکس های Christina Aquilera روی عکس ها کلیک کنید تا آنها را در اندازه بزرگتر ببینید.

                                 3


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:16  توسط رضافرجی  |